Link Belt Pillow Block Roller Bearing Unit FCB

Liên hệ

 • Số lượng hàng tồn kho:

  The quantity of goods in stock may change. We will update the information immediately after receiving your order. Images are for illustrative purposes only, please contact us for actual images

 • Thanh toán:

  Available payment methods: PayPal, Credit Card and Bank Transfer.

 • Đổi trả:

  We only accept responses to errors that are due of the goods we supply

 • Thời gian nhận đổi/trả:

  SHM accepts exchanges/returns within 30 days from the date of delivery.

 • Giao hàng:

  We sell and ship items all around the world. Here are the prices for delivery around the world with different courier services. You can also make your own collection with your preferred courier.

Mô tả

Vòng bi Link Belt là một sản phẩm của tập đoàn Rexnord – USA, sản phẩm mang nhãn hiệu Link Belt có chất lượng tuyệt hảo, bền bỉ, cho thiết bị sử dụng hoạt động với hiệu quả cao

Công ty SHM chúng tôi nhập khẩu và cung cấp tất cả các dòng sản phẩm của vòng bi gối đỡ tang trống Link Belt và Rexnord có xuất xứ từ Mỹ

Các dải sản phẩm của Vòng bi Link Belt với model FCB như :

FCB22416EUPC: 662327027148Material: 10409113
Brand: Link-Belt
FCB22416E 1 FLG CART ROLLER BRG
1″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Round Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22416HUPC: 662327027155Material: 10416629
Brand: Link-Belt
FCB22416H 1 FLG CART ROLLER BRG
1″ Mounted Spherical Roller Bearing, Cast Iron 4-Bolt Round Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22419E7UPC: 793699539691Material: 10428597
Brand: Link-Belt
FCB22419E7 1 3/16 FLG CART ROLLER BRG
1-3/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22419HUPC: 662327027179Material: 10436435
Brand: Link-Belt
FCB22419H 1 3/16 FLG CART ROLLER BRG
1-3/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22420EUPC: 662327027186Material: 10442480
Brand: Link-Belt
FCB22420E 1 1/4 FLG CART ROLLER BRG
1-1/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22420E7UPC: 793699539707Material: 10437922
Brand: Link-Belt
FCB22420E7 1 1/4 FLG CART ROLLER BRG
1-1/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Heavy Contact Seal
FCB22420EK6UPC: 793699714234Material: 10412816
Brand: Link-Belt
FCB22420EK6 1 1/4 FLG CART ROLLER BRG
1-1/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal, 100% grease fill and Housing plugged
FCB22420HUPC: 662327027193Material: 10409114
Brand: Link-Belt
FCB22420H 1 1/4 FLG CART ROLLER BRG
1-1/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22423EUPC: 662327027216Material: 10425659
Brand: Link-Belt
FCB22423E 1 7/16 FLG CART ROLLER BRG
1-7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22423E7UPC: 793699539714Material: 10431603
Brand: Link-Belt
FCB22423E7 1 7/16 FLG CART ROLLER BRG
1-7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22423HUPC: 662327027223Material: 10437923
Brand: Link-Belt
FCB22423H 1 7/16 FLG CART ROLLER BRG
1-7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22423HK5UPC: 698210044879Material: 10439472
Brand: Link-Belt
FCB22423HK5 1 7/16 FLG CART ROLLER BRG
1-7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal, No Grease
FCB22423HK93UPC: 793699932232Material: 10416630
Brand: Link-Belt
FCB22423HK93 1 7/16 FLG CART ROLLER BRG
1-7/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal, Cover locked by dog point set screws
FCB22424EUPC: 662327027230Material: 10421160
Brand: Link-Belt
FCB22424E 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
1-1/2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22424E7UPC: 793699539721Material: 10416631
Brand: Link-Belt
FCB22424E7 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
1-1/2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22424EECUPC: 662327027247Material: 10431604
Brand: Link-Belt
FCB22424EEC 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
1-1/2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal, End closure
FCB22424HUPC: 662327027254Material: 10407606
Brand: Link-Belt
FCB22424H 1 1/2 FLG CART ROLLER BRG
1-1/2″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22426EUPC: 662327725600Material: 10415124
Brand: Link-Belt
FCB22426E 1 5/8 FLG CART ROLLER BRG
1-5/8″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22426E7UPC: 793699539738Material: 10439473
Brand: Link-Belt
FCB22426E7 1 5/8 FLG CART ROLLER BRG
1-5/8″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22426HUPC: 662327027285Material: 10418205
Brand: Link-Belt
FCB22426H 1 5/8 FLG CART ROLLER BRG
1-5/8″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22427E7UPC: 793699539752Material: 10413631
Brand: Link-Belt
FCB22427E7 1 11/16 FLG CART ROLLER BRG
1-11/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22427HUPC: 662327027292Material: 10436436
Brand: Link-Belt
FCB22427H 1 11/16 FLG CART ROLLER BRG
1-11/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22428EUPC: 662327027315Material: 10416632
Brand: Link-Belt
FCB22428E 1 3/4 FLG CART ROLLER BRG
1-3/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22428E7UPC: 793699539769Material: 10428599
Brand: Link-Belt
FCB22428E7 1 3/4 FLG CART ROLLER BRG
1-3/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Triple Lip Contact Seal
FCB22428HUPC: 662327027322Material: 10406050
Brand: Link-Belt
FCB22428H 1 3/4 FLG CART ROLLER BRG
1-3/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal
FCB22428HHCUPC: 662327027339Material: 10439474
Brand: Link-Belt
FCB22428HHC 1 3/4 FLG CART ROLLER BRG
1-3/4″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron Piloted Flange Cartridge Block, Single Setscrew Locking Collar, Clearance Seal, end closure
FCB22431EUPC: 662327027353Material: 10428601
Brand: Link-Belt
FCB22431E 1 15/16 FLG CRT RLR BRG
1 15/16″ Mounted Spherical Roller Bearing, Fixed Cast Iron 4-Bolt Round Piloted Flange Block, Single Setscrew Locking Collar, Spring Loaded Heavy Contact Seal
FCB22431E7UPC: 793699539776Material: 10418206

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Link Belt Pillow Block Roller Bearing Unit FCB”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *